"El nostre objectiu és unir a tots els independents de Catalunya"

 

Noticies > 25/11/06

 

 

Moció que presenta el grup comarcal de la FEDERACIÓ D’INDEPENDENTS DE CATALUNYA (FIC), d’oposició a la possible instal·lació de l’(ATC) Magatzem Temporal Centralitzat a la comarca del Baix Camp.

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

 

El ple del Consell comarcal del Baix Camp

ACORDA;

  1. Desaconsellar cap petició per acollir l’ATC als municipis de la nostra comarca.

  2. Rebutjar qualsevol possible proposta d’instal·lació de l’ATC a la comarca del Baix Camp.

  3. Fer arribar aquest acord a tots els pobles de la comarca del Baix Camp.

 

Reus, 25 de novembre de 2006.

Josep Navarro Rovira

Grup Comarcal de la FIC

 

IL·LUSTRÍSSIM SR. PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP