"El nostre objectiu és unir a tots els independents de Catalunya"

 

Noticies > 22/11/04

 

 

Sobre el nou Estatut de Catalunya

 

Text presentat per la FIC, a la Junta de Govern del Consell Comarcal de la Conca de Barberà el 22 de novembre de 2004.

 

Els membres de la Junta accepten discutir-lo en Junta de Portaveus i portar-lo al ple extraordinari de 20 de desembre de 2004 per ser aprovat.

 

Estatut o Constitució? Tal vegada el debat hauríem de començar-lo per aquí. Ens servirà de res el nou Estatut per avançar cap una autonomia plena si no es modifica la Constitució?

 

L'actual Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat el 18 de desembre de 1979, no parla gens de les administracions locals o ajuntaments. Sempre es refereix a les relacions i competències entre l'Estat espanyol i la Comunitat Autònoma de Catalunya. Per tant, entenem que des del municipalisme català i com a representants del mateix, el nou Estatut ha de contemplar i regular diferents drets dels ens locals que ajudin a millorar el seu funcionament, dotant-los dels recursos econòmics suficients per garantir-ne els seu desenvolupament.

 

Per exemple: