"El nostre objectiu és unir a tots els independents de Catalunya"

 

Noticies > Congressos > Gandesa

 

FEDERACIÓ D’INDEPENDENTS DE CATALUNYA

3r   CONGRÉS

 

FONTCALDA – GANDESA

Terra Alta

 

19 i 20 de juny de 2004

 

Ordenació i planificació del territori - Josep Mª Franquet Bernis

 

És per a mi un gran motiu d'orgull i satisfacció el poder dirigir-me a tots vosaltres per tal d’exposar-vos la ponència que em fou encarregada per la nostra direcció amb motiu de l’Assemblea celebrada a Gandesa el passat 25 de gener, i que tracta...

[+INFO]

 

Elaboració d'una llei electoral catalana - Enric Ases Amorós

 

“El Parlament serà elegit per un termini de quatre anys, per sufragi universal, lliure, directe i secret, d’acord amb la llei electoral que el mateix Parlament aprovarà. El sistema electoral serà de representació proporcional i assegurarà...

 

[+INFO]

 

Propostes per canviar l'Estatut d'Autonomia de Catalunya - Josep Mª Pujol

 

L'organització institucional de les CCAA respon al mateix esquema que l'organització institucional de l'Estat, és a dir, s'adopten les mateixes institucions existents en l'Estat central, encara que adaptades a les circumstàncies autonòmiques...

[+INFO]

 

Reforma del Senat estatal - Josep Elías Anglès

 

L'article 1.3 CE estableix que la "forma política de l'Estat espanyol és la monarquia parlamentària". Per tant, l'òrgan central del nostre sistema constitucional és el parlament o Corts Generals...

[+INFO]

 

Bases pel futur socieconòmic de les Terres de l'Ebre - Miquel Aubà Fleix

 

El Congrés que avui celebrem de la FIC té com a finalitat presentar nous projectes polítics de mentalitat oberta i innovadora i amb gran visió de futur per tal de situar les Terres de l’Ebre a l’alçada de la resta de pobles de Catalunya...

[+INFO]

 

El municipi com a inici de vida política - Josep Pijoan Farrè

 

Aquesta ponència tindrà dues parts diferenciades; a la primera tindrem el present de la FIC, amb el municipi, i a la segona part parlarem del futur de la FIC més enllà del municipi...

[+INFO]